Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van gegevens?

Wij zijn BPART BV, Vaartstraat 73, 3000 Leuven met ondernemingsnummer 0736.673.725. Dit cookie- en privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken wanneer je gebruikt maakt van www.jegemeentetelt.be. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die door een website naar jouw computer, smartphone, tablet of ander toestel gestuurd wordt. Deze data zorgt voor een betere beleving van de website, zoals het sneller laden en onthouden van instellingen. Deze pagina omschrijft de cookies die wij gebruiken en welke informatie ze net ophalen. We lichten ook toe hoe je kan vermijden dat zulke cookies opgeslagen worden op jouw toestel. We waarschuwen je wel dat dit de optimale werking en weergave van onze websites kan schaden.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via je browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of mobiel apparaat, kan je op elk moment verwijderen. Hoe je deze instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Welke cookies gebruiken we?

We maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld welke gemeente je selecteerde om te bekijken.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van statistische cookies: deze brengen jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Op basis hiervan kunnen we onze website verbeteren. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics, en soms ook van Hotjar: deze twee tools zijn vaak gebruikte analyseplatformen om websitegebruik in kaart te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang je op een bepaalde pagina van onze website verblijft. Meer informatie over deze cookies vind je op de officiële websites van Google Analytics en Hotjar.

We maken geen gebruik van bijkomende cookies om bijvoorbeeld advertenties te optimaliseren.

Kan dit cookiebeleid veranderen?

Dit cookiebeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen: onze diensten zijn immers een dynamische en innovatieve omgeving. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en vragen we je toestemming als dat nodig is.

Privacybeleid

1. Wat is persoonlijke data?

Persoonlijke data is data die het mogelijk maakt om jou direct of indirect te identificeren. Bijvoorbeeld door een uniek identificatienummer of factoren die kunnen gekoppeld worden aan je fysieke, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Typische voorbeelden van persoonlijke informatie zijn je naam en e-mailadres.

2. Welke persoonlijke data verzamelen wij?

We verzamelen op deze website data die je ons bezorgt tijdens het bezoek aan onze website, zoals e-mail adres, naam, voornaam, telefoonnummer, organisatie of werkgever … Dit kan via bijvoorbeeld een contactformulier of inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief.

We gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om data in te zamelen. We maken op deze website enkel gebruik van Google Analytics en soms van Hotjar.

3. Wat doen we met je persoonlijke data?

We gebruiken de data om je te contacteren indien je dat actief aangeeft (nieuwsbrief, contactformulier …). We gebruiken de data om anoniem het gebruik van onze website te analyseren.

4. Met wie delen we je persoonlijke data?

We kunnen je data delen met overheidsinstanties indien we hiertoe verplicht worden door de wet. We verkopen of verhuren je persoonlijke data nooit aan derde partijen. We delen je persoonlijke data niet met partijen die niet voldoen aan de GDPR wetgeving.

5. Welke rechten heb jij?

  • Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben.
  • Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Pas je gegevens aan of laat het ons weten.
  • Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. In sommige gevallen wil het wissen van je gegevens zeggen dat je niet langer gebruik kan maken van onze diensten.
  • Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.
  • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.
  • Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daaronder valt onder meer het tonen van reclame die aan jouw voorkeur en profiel is aangepast. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven.
  • Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.
  • Je kan ons contacteren via e-mail of post. Wanneer je ons contacteert, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie: Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Belgium, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Verantwoordelijkheid en wijziging

Onder geen geval kan BPART verantwoordelijk gesteld worden voor een direct of indirect verlies of opgelopen schade, dat voortkomt uit het incorrect of onwettig gebruik van jouw persoonlijke data door een derde partij.

Je bent steeds zelf verantwoordelijk om verantwoord om te gaan met je persoonlijke data en veiligheidsvoorschriften, zoals het gebruik van veilige wachtwoorden, te volgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw computer, smartphone of IP-adres door onze website.

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen: onze diensten zijn immers een dynamische en innovatieve omgeving. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en vragen we je toestemming als dat nodig is.

Dit cookie- en privacystatement is opgesteld onder de verplichtingen van de GDPR wetgeving: art. 10 of the European Directive 95/46 / EC and the provisions of European Directive 2002/58 / EC, as well as the revision in Directive 2009/136 / EC regarding cookies.

Heb je nog vragen?

Hopelijk verduidelijkte deze informatie onze manier van werken en het gebruik van cookies op onze websites. Indien je meer informatie wenst of vragen hebt over ons cookie- en privacy beleid, contacteer ons dan via info@bpart.be .

Recentste update: 2 mei 2020